seaboardgàidhlig

bilingual blog dà-chànanach

Browsing Posts in News

Facebook 24.03.15 https://www.facebook.com/highlandarchives/photos/a.346470258814219.1073741827.246320848829161/678128252315083/?type=1&theater Ordnance Survey, Sheet 94 ( 1 inch = 1 mile), 1878 Our featured Parish for the next two week is Tarbat, Ross & Cromarty. The Statistical Accounts of Scotland describe the Parish and derivation of the name as; “The Parish of Tarbat occupies the eastern promontory of the shire of Ross, being […]

Nuair a chaidh a’ phàirt ìosal den leac (a tha san Talla a-nis) a lorg ann an 2001, aig tobhta a’ chaibeil faisg air an làrach far a bheil an leac ath-chruthaichte latha an-diugh, bha mòran mòran mhìrean bìodach den phannal-chùil thùsail ri lorg cuideachd.  Tha iad cho beag agus tha an uiread dhiubh ann ‘s gu bheil […]

Sgrìobh mi pìos mun t-seann eaglais aig Naomh Mìcheal san Eilean Dubh mu bhliadhna air ais, agus mu na planaichean aca ionad-tadhail eachraidheil a chruthaichadh, nam biodh airgead gu leòr ri fhaighinn. Uill, tha airgead aca a-nis – mu dheireadh thall – bhon chrannchur is tobraichean eile; chan eil gu leòr aca fhathast, ach ‘s e ceum glè chudromach is […]

Taing do Ryno Morrison airson dealbha agus reasabaidh, agus Bliadha Mhath Ùr dhuibh uile nuair a thig i! Flùr is uighean, spìos nan Innsean, Measan, treàgail, ìm is siùcar, Greis, gu sèimh ‘s a phoit a’ goil ‘S mu dheireadh thall, pìos math Duff! Duff Ryno 1lb SR Flour, 2 tsp Baking Powder, 8oz Stork […]

Chan fhàs iad aosd mar a dh’fhàsas sinn’ a th’ air ar fàgail aosd Cha bhi iad claoidhte agus a’ seargadh le aois Aig àm dol fodha na grèine agus anns a’ mhadainn cuimhnichidh sinn orra    

Aithris-bhideo mu Sheapail Ghàidhlig eachdraidheal Chrombaidh. Tha iad an sàs ann an stèidheachadh urrais is iad an dòchas airgead a thogail gus nach bi i a’ tuiteam às a chèile. Suideachadh coltach ri seann seapail eile anns an Eilean Dubh, Eaglais Chille Mhìcheil.  Gur math a thèid leis an dithis aca. http://www.bbc.co.uk/naidheachdan/21260302 Video-report about Cromarty’s historic Gaelic Chapel.  They are in the […]

Taing do Mhìcheal Bauer a-rithist!

 Taing do Mhìcheal Bauer a-rithist!

Seo an litir-naidheachd as ùire: http://northings.com/2012/11/01/feis-rois-news-3/ Tòrr chùrsaichean, bhuithean-obrach, leasanan air loidhne agus thachartasan eile, do dh’inbhich is dhan òigridh, cuid dhiubh saor an asgaidh! Lots of courses, workshops, online lessons and other events, for adults and young people, some of them free!  Tha leabhar ùr ann cuideachd, le abairtean Gàidhlig airson nam Fèisean (conaltradh is faclan-ciùil) agus […]

Gach bliadhna tha cothrom againn bhòtadh airson luchd-ciùil ann an diofair roinnean airson duaisean ‘Na Trads’ – Scottish Traditional Music Awards.  Am bliadhna tha barrachd is aon ainm air an liosta le ceanglaichean gu Machair Rois. Every year we have the chance to vote for musicians in different categories for  ‘Na Trads’  – the Scottish […]