seaboardgàidhlig

bilingual blog dà-chànanach

Browsing Posts in Seaboard News Gaelic archive

Gàrraidhean Caisteal Chaladair / Cawdor Castle Gardens Tha mi cho fortanach ‘s gum bi mi a’ tadhail air Caisteal Chaladair iomadh uair gach seusan turasachd, leis gun toir mi tursan-bus ann bho na loidhnearan ann an Inbhir Ghòrdain. ‘S dòcha gun sgrìobh mi mun chaisteal fhèin ann an eagran eile, ach am mìos seo tha […]

Sgrìobh mi an-uiridh mu Thaigh-solais a‘ Chinn Àird ann am Baile nam Frisealach. https://www.seaboardgaidhlig.com/2023/11/06/2023-an-t-samhain-an-ceann-ard-nov-kinnaird-head/  Dìreach ri thaobh tha Taigh-tasgaidh nan Taighean-solais Albannach, agus tha sin a-nis fosgailte a-rithist às dèidh obair is ùrachadh a’ gheamhraidh. Mar sin innsidh mi dhuibh beagan ma dheidhinn am mìos seo, agus mholainn tadhal air seo cuideachd, còmhla ri turas […]

Guest article by Anne Barclay of Golspie. Mòran taing, Anne! A book and a film: East Sutherland Gaelic Heritage Night featured “Mar a Chunnaic Mise: Nancy Dorian is a’ Ghaidhlig “ – a documentary following linguist Nancy Dorian, who studied the last of the East Sutherland Gaelic speakers. What an interesting evening it turned out […]

Na h-uain a’s t-earrach, le Runrig Seachdain sa chaidh bha mi aig Eden Court gus am fiolm The Last Dance fhaicinn, clàradh den chuirm-chiùil mu dheireadh a ghabh Runrig, ann an 2018 fo sgàil Caisteal Shruighlea. Tachartas làn faireachdainn a bh’ ann, leis gun robh fios againn uile mar-thà aig àm a’ chonsairt nach biodh […]

Druidean Tha beachdan nan daoine gu math measgaichte a thaobh dhruidean. Gun teagamh sam bith tha iad dìreach àlainn mar eòin, agus na “murmurations” aca iongantach, ach faodaidh iad a bhith nam burraidhean cuideachd, a’ putadh nan eun beaga air falbh bho na biathadairean agus a’ glamhadh sios a h-uile rud dhaibh fhèin. Chan fhaca […]

Milseag-arain le dearcan-coille is liomaid Seo reasabaidh eile bhon charaid agam, Molly MacRae, le taing! ‘S e milseag a’ gheamraidh a th’ ann, ach le blas is fàileadh an t-samhraidh – math airson làithean gruamach a shoilleireachadh. Faodaidh tu ar dearcan-coille Albannach a chleachdadh, ma bhios poca agad sa reòthadair, no na fraochagan Ameireaganach a […]

An Ceann Àrd – Kinnaird Head O chionn greis mhath sgrìobh mi an seo mu Thaigh-solais Rubha an Tairbeirt agus na “Lighthouse Stevensons” (https://www.seaboardgaidhlig.com/2015/04/04/2015-an-giblean-rubha-an-tairbeirt-apr-tarbat-ness/) agus am bliadhna fhèin mu Grace Darling agus Taigh-solais Longstone (https://www.seaboardgaidhlig.com/2023/08/30/2023-an-t-sultain-sept-grace-darling/). Chithear gu bheil mi gu math measail air taighean-solais!  Mar sin bidh mi a’ dol air adhart leis a’ chuspair […]

Am Foghar Nuair a tha mi a’ sgrìobhadh seo, tha am foghar dìreach air tighinn, leis na h-àireamhan a’ dol sios air an teas-mheidh is air na mapaichean-sìde air an tbh. Bha làithean brèagha grianach againn fhathast san t-Sultain, ach faodaidh sinn beannachd fhàgail aig tuinn-theasa an t-samhraidh. Ach chan eil mi toilichte idir bathar […]

Bana-ghaisgeach nan cuantan, Grace Darling O chionn 185 bliadhna air an 7 latha den t-Sultain shàbhail Grace Darling agus a h-athair naoinear às an long-bhriste HMS Forfarshire. Mar bhana-ghaisgeach na mara tha e iomchaidh gum bi cuimhne againn oirre nar coimhearsnachd chladaich air an ceann-là seo. Rugadh Grace ann an 1815 ann an Northumberland, mar […]

“Cobbler” Shùbhan-làir agus Rùbraib / Strawberry Rhubarb Cobbler (Taing dhan Naidheachd Againne, iris den Chomunn Ghàidhealach Ameireaganach airson cead an reasabaidh seo a chleachdadh, agus gu h-àraidh do Janice Chan airson a cho-roinneadh!) Chan eil rud sam bith nas fheàrr na blas sùbhan-làir agus rùbraib le chèile. Gabh tlachd air seo nuair a tha e […]