seaboardgàidhlig

bilingual blog dà-chànanach

Browsing Posts in Seaboard News Gaelic archive

Bana-ghaisgeach nan cuantan, Grace Darling O chionn 185 bliadhna air an 7 latha den t-Sultain shàbhail Grace Darling agus a h-athair naoinear às an long-bhriste HMS Forfarshire. Mar bhana-ghaisgeach na mara tha e iomchaidh gum bi cuimhne againn oirre nar coimhearsnachd chladaich air an ceann-là seo. Rugadh Grace ann an 1815 ann an Northumberland, mar […]

“Cobbler” Shùbhan-làir agus Rùbraib / Strawberry Rhubarb Cobbler (Taing dhan Naidheachd Againne, iris den Chomunn Ghàidhealach Ameireaganach airson cead an reasabaidh seo a chleachdadh, agus gu h-àraidh do Janice Chan airson a cho-roinneadh!) Chan eil rud sam bith nas fheàrr na blas sùbhan-làir agus rùbraib le chèile. Gabh tlachd air seo nuair a tha e […]

Gealach-lus Tha aon lus, gu ìre mhòr fiadhain, as toil leam gu sònraichte faicinn sa ghàrradh aig an àm seo den bhliadhna, le a fhlùraichean purpaidh cùbhraidh ‘s a dhuilleagan mòra biorach – an gealach-lus, no “honesty” sa Bheurla. Chanadh cuid luibheanach ris, ach dhomsa ‘s e lus brèagha a th’ ann, a bheir dath […]

Brora Village Trail A break from the bilingual articles this month, as this would be far too long if I did in in Gaelic too. After last month’s front page about a Seaboard lad becoming manager of Brora Rangers, and the many Seaboard connections to the team, I thought a recent guided walk of Brora […]

Sgrìobh mi an seo mar-thà mu Bheinn Uais agus Chnoc Fhaoighris, agus an turas seo tha mi airson sùil a thoirt air cnoc ionadail eile as toil leam, Cnoc Fearralaidh. ‘S e feart-tìre comharraichte a th’ ann a’ coimhead bho gach taobh, ach gu sònraichte bhon rathad eadar Inbhir Pheofharain agus Srath Pheofhair, agus ‘s […]

Caistealan eile Northumberland 2 – Caistealan eile / Other castles Am mìos sa chaidh sgrìobh mi mu Chaisteal Bhamburgh. An turas seo tha mi a’ dol air adhart le cuspair Northumberland, a’ toirt sùil air na caistealean eile a chunnaic sinn, dìreach gus barrachd dhiubh a thàladh dhan sgìre bhrèagha seo! Mar Bhamburgh tha Caisteal […]

Northumberland: Bamburgh Eadar an Nollaig agus a’ Bhliadhn’ Ùr bha cothrom agam beagan làithean a chur seachad còmhla ri caraid agus an dà chù aice ann an Northumberland. Tha, ‘s dòcha, 20 bliadhna bhon a bha mi san sgìre sin, ach a-mhàin san dol seachad, agus leis gun do chòrd i rium glan an turas […]

Bha sneachda na chuibhrig Bha sneachda na chuibhrig air ìosal is àrd, Am broinn an taigh-òsda na seòmraichean làn. Bha Màiri is Eòsaph air toir àite-tàimh, Am Betlehem fhuadain ‘s an uair ann mu thràth. . Oh càit’ an robh fàsgadh bhon chas-shileadh fhuar Dhan òigh a bha giùlan Fear-Saoraidh an t-sluaigh? Ach threòraicheadh dìreach […]

Hydro Ness Seachdain no dhà air ais, bha cothrom agam rudeigin ann an Inbhir Nis fhaicinn ris an robh mi air fiughair a dhèanamh fad mhiosan – meanbh-sgeama haidro “Hydro Ness”. Cho luath ‘s a thòisich an sgeama air obrachadh, tràth san t-samhradh am bliadhna, bhuannaich e iomadh duais, m.e. aig Duaisean Cumhachd Ath-nuadhachail na […]

Pearù 3: An Gleann Naomh agus na h-Incas Am mìos sa chaidh bha mi a‘ coimhead air àitichean eachdraidheil anns na h-Andes a Tuath – tha am pìos mu dheireadh seo mu làraichean tarraingeach a’ Ghlinn Naoimh sna h-Andes an ear air Lima. Bha mi toilichte gun do thadhail mi air Peàru a Tuath an […]