Chan fhàs iad aosdP1280949

mar a dh’fhàsas sinn’ a th’ air ar fàgail aosd
Cha bhi iad claoidhte agus a’ seargadh le aois
Aig àm dol fodha na grèine agus anns a’ mhadainn
cuimhnichidh sinn orra