seaboardgàidhlig

bilingual blog dà-chànanach

Browsing Posts in Seaboard News Gaelic archive

STORIES, MUSIC AND SONG RELATING TO THE FISHING AND LIFE IN THE SEABOARD     SPECIAL GUESTS   KATIE ROSS HANSY SUTHERLAND (sharing memories of how it was)   DAVINE SUTHERLAND MAUREEN ROSS (performing songs relating to the fishing)   SCOTT MURRAY (of the ‘Sangsters’)  Performing songs of the East Coast Fishing Communities   SEABOARD […]

Mnathan nan Iasgairean / Fishermen’s Wives Nuair a bha mi ag ullachadh buth-obrach mu bhailtean iasgaich san Ear-Tuath bliadhna no dhà air ais (sgrìobh mi ma dheidhinn anns na Seaboard News aig an àm sin), bha mi a’ rannsachadh òrain freagarrach, agus mhothaich mi gu bheil iomadh òran ann a tha a’ dèiligeadh ri beatha […]

Fìobha – bailtean East Neuk An samhradh seo chuir sinn seachdain seachad anns an Rioghachd Fìobha agus ged a bha iomadh rud anns an sgìre air fad a bha tarraingeach agus intinneach, ‘s e bailtean iasgaich an East Neuk, Fìobha an Ear, a bu mhotha a chòrd rinn, ‘s dòcha air sgath ‘s gu bheil […]

Tha artaigil, no aithris, glè mhath mun ‘Seaboard Memorial Hall’ air làrach-lìn Iomairt na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean (HIE), a bhios fhèin a’ toirt taic dhan talla agus dha tachartasan eadar-dhealaichte na coimhearsnachd a bhios a’ gabhail pàirt ann. Tha HIE ag aithneachadh gur e an obair a bhios  muinntir na sgìre a’ dèanamh, an obair shaor-thoilleach cuideachd, a bhios a’ cumail […]

Nach ann ort a thàinig an dà latha!  / Changed Days! Sgeulachd Jan is Griet   Nuair a chuala mi an abairt sin a’ chiad turas, smaoinich mi mu dheidhinn seann sgeulachd a dh’innis caraid à Chologne dhomh air an ionad-margaidh anns a’ phairt as sine den bhaile, nuair a thug mi sùil air ìomhaigh […]

Bonnaich / Bannocks Bha mi a’ bruidhinn  air Skype ri oileanach Gàidhlig anns na Stàitean Aonaichte agus fhuair mi a-mach gu bheil gach duine eòlach air an fhacal ‘bannock’ ann an Ameireaga a Tuath mar ainm a th’ air aran simplidh a nì luchd-campachaidh, agus gum bidh mòran daoine a’ creidsinn gur e facal a […]

Òran traidiseanta bòidheach agus beagan dìomhair,  freagarrach do àm na bliadhna – mu chaileag nach do gabh a’ chomhairle aice fhèin, a rèir coltais! Mar chuimhneachan air Iseabail Nic Asgaill, a chaochail gun dùil ris o chionn ghoirid, a sheinneadh an t-òran seo cho àlainn ri smeòrach i-fhèin. Thig an smeòrach as t-Earrach Thig a’ […]

Seanfhaclan Gàidhlig 3 : Dachaigh     More Gaelic Proverbs – Home Sweet Home (Full list with translations below the gallery) Click on the pictures to enlarge them     

 (Ceann-duilleig den làrach-lìn, agus Gàidhlig agus Albais air / site banner showing Gaelic and Scots) Tobar an Dualchais / Kist o’ Riches  Lèirmheas / review  ’S e proiseact uabhasach inntinneach is feumail a th’ ann an Tobar an Dualchais do dhuine sam bith aig a bheil ùidh ann an dualchas na h-Alba (Gàidheal no Gall) san fhairsaingeachd agus […]