Làrach-lìn trì-chànanach ùr mu bheatha Chaluim Chille, le fiosrachadh mionaideach mu na h-àiteachean far an do shiùbhail e – eadar Èirinn agus Ros an Ear. Mòran dhealbhan brèagha, nam measg feadhainn de na tursachan Cruithneach againn fhìn: 

http://www.gaidhlig.colmcille.org/tarbat/8-02

Thoir sùil air – is fhiach e e!

A new trilingual site about the life of St Columba, with detailed information about the places he travelled to, from Ireland to Easter Ross. Lots of beautiful photos, among them some of our own Pictish Stones:

http://www.colmcille.org/tarbat/8-02

Well worth a good look!