Air a’ BhBC sa Ghàidhlig:

http://www.bbc.co.uk/scotland/alba/naidheachdan/story/2011/10/111020_nigg.shtml

Agus sa Bheurla / in English:

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-highlands-islands-15382061

Bidh sinn an dòchas gum bi a h-uile rud a’ dol air adhart gun dàil a-nis, agus gum bi na cothroman obrach a’ dol dha-rìridh gu daoine as an sgìre.

Let’s hope that all now goes ahead without delay, and the job opportunities really do go to locals!