Thàinig e a-mach mu dheireadh thall – ri fhaighinn air làrach-lìn a’ chòmhlain:

http://theshee.com/

no air Amazon etc:

http://www.amazon.co.uk/Murmurations-The-Shee/dp/B0090DMB00