Smeuran Leis an t-sìde bhrèagha a th’ againn a-nis (tha mi a’ sgrìobhagh seo gu deireadh na Sultaine), bidh mi a’ coiseachd a-muigh air an dùthaich cho tric ‘s a ghabhas.  Agus gach uair, chan urrainn dhomh gun a bhith a’ buain nan smeuran agus ag ithe mo làn-shàth dhiubh. Tha iad cho pailt am […]