seaboardgàidhlig

bilingual blog dà-chànanach

Browsing Posts in Seaboard News Gaelic archive

Seo òran beag simplidh do chloinn, air cuspair freagarrach dhan Seaboard! Tha e ag obrachadh san aon dòigh ‘s a chunnaic sinn leis an òran Uiseag Bheag Dhearg, a sgrìobh mi mu dheidhinn o chionn greis. Tha gille òg a’ cur cheistean air iasg beag agus an t-iasg a’ freagairt. Dh’fhaodadh seo a bhith na […]

Turraisg gheal na Nollaig / White Christmas pudding Taing do Janet, caraid dhomh ann an Liverpool, airson an reasabaidh seo. Rinn i an turraisg shònraichte seo do bhuidheann chàirdean gach Nollaig fad bhliadhnaichean, agus am bliadhna fheuch mi fhìn oirre – agus bha i blasda fhèin! Tha i math mar roghainn eile ma bhios tu […]

Chunnaic sinn am mìos sa chaidh mar a dh’fhalbh na Hiortaich mu dhèireadh ann an 1930. San latha an-diugh chan eil daoine ann a’ bhios a’ fuireach anns an eilean ach buidheann luchd-obrach anns an stèisean beag an airm, feadhainn eile ag obair airson an Urrais Nàiseanta, agus bho àm gu àm luchd-saidheans tadhalach. Bha […]

Tha a’ mhòr-chuid dhuibh eòlach air sgeul falamhachadh muinntir Hiort ann an 1930. Bha mi cho fortanach ‘s gun deach mi dhan bhuidheann-eileanan seo am bliadhna, cuairt fìor iongantach  Tha na h-eileanan fad a-muigh san Atlantaig, 41 mìltean bho Bheinn na Faoghla agus 101 bhon tìr-mhòir, ach bha clann-daonna a’ fuireach an sin o chionn […]

Òrain an ròin Bha an ròn riamh na chreutair fìor shònraichte do mhuinntir sgìrean a’ chladaich, le iomadh sgeulachd mu ròin a thilgeadh am bian air an tràigh, a’ nochdadh ann an cruth fhear no bhoireannach brèagha. Bha fiù cuid ann a phòsadh clann-daoine, ged aig a’ cheann thall bhiodh iad a’ tilleadh gu muir, […]

This month we’re having a look at how directions and points of the compass were traditionally used in the Gaelic Highlands, and therefore in Gaelic-influenced Seaboard English, which also carried over into behaviour patterns still familiar to some people today. If you look at the map, it’s clear that the Seaboard coast runs roughly north-east […]

This month we’ll be looking at how some Gaelic language forms, such as diminutive endings, were simply carried over naturally to English or Scots words in local speech, particularly in people’s names. If you have the newest edition of Down to the Sea (2018), you’ll have seen the wonderful long list of by-names at the […]

This month our look at the Gaelic influence on Seaboard English will focus on some particularly Gaelic grammar structures that got carried over in translation, leading to non-standard English expressions that gave and still give our local English its particular flavour. The first one, and probably for most people the most noticeable one, is the […]

We continue our look at the influence of Gaelic on local usage of English with another wee word that may well not be noticed – “the”. One obvious Gaelic use of “the” is in expressions of time. How often you say, or hear someone say, “We’re off to Tain the day”?  Or “We’ll no get […]

Continuing with the influence Gaelic has had on the way English was and still is spoken on the Seaboard, in sentence structure and turns of phrase, this time I wanted to look at one wee Gaelic word, air (pronounced “err”), meaning “on”, which crops up everywhere. In English this is mainly used to say where […]