‘S e Là Buidhe Bealltainn a th’ air a’ chiad latha den Chèitean, ach ‘s e mìos buidhe a th’ ann ann an da-rìreadh. Tha an conasg ann fhathast, agus am bealaidh a’ nochdadh ri a thaobh, buidheagan an t-samhraidh, sòbhraichean, beàrnanan-brìde, fiù ‘s  lusan a’ chrom-chinn air fhagail.

Anns a’ Ghàidhlig ‘s e ‘mìos buidhe’ a tha air an Iuchair, ach chan eil mi a’ smaoineachadh gun gabh an t-Iuchar a bhith nas buidhe na an Cèitean.

The first of May is called the Yellow Day of Beltane in Gaelic, but in fact it’s the yellow month of Beltane. The whins are still out, the broom is appearing beside them, buttercups, primroses, dandelions and even left-over daffodils. 

The ‘yellow month’ in Gaelic is actually July, but I can’t imagine that July could be any yellower than May.

Òran When the Yellow’s on the Broom (Adam MacNaughton), le bhideo sgoinneil le Uistman:

http://www.youtube.com/embed/Cidr7t0c6MQ