Leasachadh na làraich agus ‘acadamaidh-sgilean’ ùr – tha sin a’ coimhead math. Tha sinn an dòchas gum bi cothroman gu leòr ann do dhaoine à coimhearsneachdan Rois an Ear. Mar a tha fios againn, chan e seo a bhios a’ tachairt an-còmhnaidh…

BBC sa Bheurla:

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-highlands-islands-17486711

 

The development of the site and a new ‘skills academy’ – that looks good. Let’s hope that enough of these opportunities go to the people from the Easter Ross communities – as we know, this isn’t always what happens…