Tha Tha farpais Film-G air a-nis agus tha Acadamaidh Rìoghial Baile-Dhubhthaich air an liosta  ‘Riochdachadh as fheàrr’  leis an fhiolm ghoirid seo,  An Tionnsgalair Craichte:

http://filmg.co.uk/gd/films/filmg2012_shortlists/12_17_awards/best_production

The Gaelic short-film competition Film-G is on just now and Tain Royal Academy is on the short-list for the best production with their film ‘An Tionnsgalair Craichte’, against stiff competition from schools in the stronger Gaelic-speaking areas like the Western Isles.

 Meal do naidheachd!  Congratulations!