seaboardgàidhlig

bilingual blog dà-chànanach

Search Results on placenames

Ainmean-àite 5 – Beurla agus Beurla Ghallda Mar a chunnaic sinn mar-thà, ‘s e eachdraidh fhada agus gu ìre chaochlaideach a bha aig Machair Rois. Ach tha aon rud ann a bha seasmhach: bha an-còmhnaidh ùidh mhòr aig luchd-riaghlaidh na h-eaglaise agus na stàite anns an dùthaich thorraich fhasgaich aig ceann Linne Mhoireibh. Bha cudromachd […]

Ainmean-Àite 4: na Gàidheal – Creideamh is Caistealan Creideamh Ged a dh’fhaodas a bhith fianais air ‘Draoidhean’ anns an sgìre anns na h-ainmean ‘Port an Druidh’, agus ‘Cadha Port an Druidh’ air Beinn Neig, ‘s dòcha ceangailte ris  na Decantae (c. 120 BC), chan eil eòlas cinnteach againn dè na h-ainmean-àite a dh’fhaodas a dhol air […]

Ainmean-àite ann am Machair Rois 3  – na Gàidheal: an oirthir ‘S e oirthir an Ear am pàirt as drùidhtiche den sgìre againn agus tha na h-ainmean-àite a’ toirt fianais air sin. Anns an t-uabhas de dh’ainmean ionadail air creagan sònraichte, mar eisimpleir, chithear cho cudromach agus a bha a’ mhuir aig daoine, airson iasgaich […]

Ainmean-Àite ann am Machair Rois 2 – Na Gàidheil: Bailtean is Cruth na Tìre Chunnaic sinn mìos sa chaidh gu bheil iomadh ainm-àite ann am Machair Rois a thàinig bho na Cruithnich agus na Lochlannaich, ach ‘s ann bhon t-sluagh Ghàidhealach a thàinig a’ mhòr-chuid de na h-ainmean san sgìre seo. Ged a bha cuid […]

Ainmean-Àite ann am Machair Rois 1 – na Cruithnich agus na Lochlannaich Ged nach e ceàrnaidh glè fharsaing a tha ann am Machair Rois, tha cruth na tìre eadar-dhealaichte agus eachdraidh fhada is inntinneach aice, agus tha seo gu math follaiseach anns na h-ainmean-àite a dh’fhàg gach sluagh, agus gach ginealach, air a’ mhapa. ‘S […]

Cnoc Fhaoighris Sgrìobh mi mu Bheinn Uais mìos no dhà air ais, agus a-nis ‘s ann aig Cnoc Fhaoighris a tha an turas: an cnoc ainmeil, 1478 tròigh a dh’àirde, leis a’ charragh-cuimhne air a mhullach, a tha ri fhaicinn air cùl Bhaile Eòghainn agus Alanais. Bha an darna latha den Fhaoilleach uabhasach brèagha am […]

Gàidhlig san Àrainneachd – Loch Ma-Ruibhe agus Beinn Eighe        Am mìos sa chaidh bha mi fortanach a bhith air cuairt stiùraichte ann an Tèarmann Nàdair Nàiseanta Bheinn Eighe air bruach Loch Ma-Ruibhe, còmhla ri Ruairidh MacIlleathainn na fhear-iùil. Chaidh a cur air dòigh le Dualchas Nàdair na h-Alba gus  sealltainn air Gàidhlig […]

  Useful links for Gaelic learners / speakers – let us know of any others you find, and if any links don’t work.  Useful ‘one stop shop’ for learners: http://learngaelic.net/   Online dictionaries Am Faclair Beag http://www.faclair.com/ LearnGaelic dictionary: http://learngaelic.net/dictionary/ Stòr-Data Briathrachais Gàidhlig  http://www2.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/faclair/sbg/lorg.php Dwelly http://www.dwelly.info/ Colin Mark at Googlebooks http://books.google.com/books?id=9LvrxOFoukgC SMO dictionary list http://www2.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/faclair/