San aithris bheag seo aig NOSAS (North of Scotland Archaeological Society), a bha air an Seaboard sna làithean seo,  tha na dealbhan rim faicinn gu math soilleir taing dhan teicneòlas ùr, photogrammetry:

https://nosasblog.wordpress.com/2015/11/23/picturing-the-shandwick-stone-the-art-of-photogrammetry/

3 model depth colours

Tha coimeasan ann cuideachd eadar na dealbhan mionaideach a rinn Petley (tràth san 19 linn) agus Allen is Anderson (1903), nuair nach robh  a’ Chlach  cho caithte.