Cameron in Ross-shire
Meal do naidheachd, Cameron!

Taing dhan Ross-Shire Journal airson na naidheachd maithe seo!

Artaigil:
http://www.ross-shirejournal.co.uk/News/Easter-Ross-piper-bags-prestigious-prize-10092014.htm