Tha làrach-lìn spaideil ùr againn a-nis: http://seaboardhistory.com/

Tha cuspairean eadar-dhealaichte ann, mar School. Fishing. Villages. People. Sports. War,

agus fiosrachadh mun Fisherfolk Festival anns an Ògmhios:

http://seaboardhistory.com/the-fisherfolk-festival/

Tha fiù ‘s Gàidhlig aige – ath-fhoillseachadh sreath artaigilean mu ainmean-àite Machair Rois.

http://seaboardhistory.com/gallery/gaelic-in-the-villages/

Bidh stuth ùr ga cur ris fad na h-ùine.  Thoir sùil air!

We have a brand-new Seaboard History site! All sorts of fascinating topics, even Gaelic in the Villages. Have a look!

P1170770 (2)