Seo bhideo beag  glè shnog le Niall Iain mun bhliadhna a tha dìreach seachad – bha e trang le traineadh, ullachadh agus – glè chudromach – anns a bhith a’ togail airgead airson na h-iomairt-chartannais aige.

http://youtu.be/98eUEsUPa3M

This is a very nice wee video by Niall Iain about the year just past, where he was busy with training, preparations, and – very important – raising money for his charity enterprise.